Παροχή ΥπηρεσιώνΗ Spartan Software παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως: